Glenn Mertens
Mijn ziekte van Lyme

Ziekte van Lyme

 Wat is de ziekte van Lyme?

De ziekte van Lyme of Lymeborreliose is een infectie veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, die ook wel de meester der vermommingen wordt genoemd. De Borrelia is een spirocheet, vergelijkbaar met de Treponema pallidum, de veroorzaker van syfilis. De infectie gaat vaak vergezeld van andere ziekteverwekkers (met soortgelijke symptomen) waardoor het in de praktijk ook kan worden beschouwd als een verzamelnaam voor infectieziekten met Borrelia en één of meer co-infecties.

De ziekte wordt meestal opgelopen door een tekenbeet en begint vaak, maar lang niet altijd, met een rode huiduitslag rond de beet en griepachtige verschijnselen. Ook kan de ziekte worden overgedragen via bloed, speeksel, urine, moedermelk en tijdens de zwangerschap van moeder op kind. Alhoewel hier nog onvoldoende onderzoek naar is gedaan zijn er meerdere gevallen bekend waarbij dit gemeld werd. Sommige wetenschappers denken dat andere bijtende insecten, zoals muggen, vlooien, bijtende vliegen en luizen ook in staat zijn Lymeborreliose over te brengen. Meer onderzoek is ook hier gewenst. Niet of onvoldoende behandeld, kan de ziekte chronisch worden en verschillende orgaansystemen in het lichaam aantasten.

Jaarlijks worden in Nederland ruim 1-1,3 miljoen mensen gebeten door een teek. Omdat ruim 20% van de teken besmet zijn met de Borrelia-bacterie worden meer dan 250.000 mensen per jaar blootgesteld aan de ziekte van Lyme. Op basis van equêtes bij huisartsen, schat het RIVM dat jaarlijks 23.500 mensen met een Erythema Migrans de huisarts raadplegen. Omdat lang niet bij iedereen een EM ontstaat, zal het werkelijke aantal lymepatiënten per jaar hoger zijn. Bij snelle benadeling met antibiotica geneest het overgrote deel van hen. Naar schatting tussen de 1600 en 2500 mensen genezen niet door te late of te geringe behandeling. Zij ontwikkelen chronische Lyme.

Lyme is de kameleon onder de ziekten. De listigheid en intelligentie van de borrelia is groot. De overlevingsmechanismen waarmee zij opereert is zonder meer fenomenaal te noemen. De Borrelia is normaal gesproken een spirocheet en heeft de vorm van een spiraal, maar kan ook sporeachtige vormen aannemen en zich verschuilen in het lichaam als cystes en biofilms en zo buiten schot blijven van vele soorten antistoffen alsook de meeste antibiotica.

De Borrelia Burgdorferi (Bp) bacterie

De Borrelia burgdorferi (Bb) bacterie is een zeer complex organisme en beschikt over een groot repertoire aan overlevings- en aanpassingsmechanismen. Uit onderzoek blijkt dat de bacterie naast de normale beweeglijke spirocheetvorm verschillende andere vormen aan kan nemen, zoals de cystevormen en L-vormen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de bacterie in deze vormen langdurig, zonder te delen, in het lichaam aanwezig kan blijven en zo antibioticatherapie kan ontwijken, die zich richt op de zich delende spirocheetvorm van bacteriën. De kennis op dit gebied vertoont nog veel lacunes. Er blijken vele stammen van deze bacterie te bestaan. De bekendste ziekteverwekkende stammen zijn: Bb sensu stricto, Bb garinii, Bb afzelii. Er zijn aanwijzingen dat ook andere stammen van Bb ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken (onder andere Borrelia Spielmani, Borrelia lusitaniae, Borrelia bissettii). Van elke stam zijn ook weer substammen bekend, zodat er wereldwijd wel driehonderd stammen en substammen zijn die verschillen in hun eigenschappen. Hierdoor is het moeilijk ze allemaal met eenzelfde test aan te tonen. De verschijningsvormen van deze stammen en reacties op behandeling kunnen verschillen.

Aangezien de gangbare Lymetesten die via huisarts of ziekenhuis worden gedaan zoals de ELISA-test en de Western Blot-test weinig betrouwbaar zijn is het belangrijk om ook de symptomen en andere testen mee te nemen in de diagnose.

Bron: saverubyslife.nl